Author

Hesti Puji Lestari

Hesti Puji Lestari

Buku menika kaanggit dening Hesti Puji Lestari, jurnalis ingkang lair wonten ing tlatah Boyolali kintenipun tigang doso taun kapungkur. Hesti sampun ngrampungaken pendidikan Strata-1 Pendidikan Bahasa Jawa ing Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sakderengipun, Hesti ugi pun ngrampungaken pendidikan SD dumugi SMA ing Boyolali. Taun menika, Hesti badhe nerusaken pendidikan magisteripun ing Universitas Gadjah Mada jurusan Kajian Budaya lan Media.

Buku Tulisan dari Hesti Puji Lestari

Page created in 4.602646 seconds.