Author

Muhammad Langit Al-Hikami

Muhammad Langit Al-Hikami

Muhammad Langit al-Hikami, lahir di Pati, Jawa Tengah pada 13 Februari 1995. Ia adalah putra bungsu dari tiga bersaudara. Ia lahir dari keluarga sederhana namun berkecukupan. Pendidikan Sekolah Dasar hingga Menengah atas ia habiskan di kampung halamannya, Dusun Jogan, Desa Tambahmulyo, Kec. Gabus, Kab. Pati. Dia sempat menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Raudhatul ‘Ulum, Guyangan Trangkil Pati semasa bersekolah pada jenjang Madrasah ‘Aliyah. Dia menyukai dunia kepenulisan. Keterampilannya itu mulai dia asah semasa duduk di bangku Madrasah ‘Aliyah. Ia bergabung dengan kawan-kawannya di Majalah Al-Asas yang bergerak di bidang motivasi & inspirasi. Karya-karyanya sudah cukup banyak menghiasi lembar-lembar demi lembar majalah tersebut. Selain itu, ia akrab dengan dunia pengembangan diri. Hal itu terbukti ia juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di bidang Bahasa. Hobi dan kegemarannya ini dia terus asah hingga jenjang perkuliahan. Dia menamatkan gelar sarjananya di kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016. Dia sedikit banyak mengikuti dan menggeluti dunia perpolitikan nasional yang dia salurkan melalui wadah PMII. Risalah yang mengulas Biografi Erick Thohir ini adalah karya perdananya di dunia perbukuan yang dia terbitkan bersama dengan Politica Publishing. Dia berharap dapat memotivasi dan menginspirasi pembaca dengan karyakaryanya

Buku Tulisan dari Muhammad Langit Al-Hikami