Buku Pinter Kawruh Basa Jawi Kangge Sd - Mahasiswa
recomended
new release

Buku Pinter Kawruh Basa Jawi Kangge Sd - Mahasiswa

Author : Hesti Puji Lestari

Rp. 49.500

Judul

Buku Pinter Kawruh Basa Jawi Kangge Sd - Mahasiswa

Nomor ISBN

978-623-7324-03-4

Penerbit

Kategori

Jenis Cover

Soft Cover

Kertas Isi

Bookpaper (BW)

Tebal Buku

224 Halaman

Berat Buku

300 gram

Dimensi

14 x 20

Lokasi Stok

Gudang Anak Hebat Indonesia

Qty

 Buku pinter kawruh basa jawi menika mboten mligi ngrembag babagan prakawis dasar kayata paribasan, geguritan, unggah-ungguhing basa, aksara jawa, pepindhan, carita pewayangan, lan sapanunggalipun, ananging buku punika dipundamel supados bahasa Jawi tansah lestari wonten ing tengah-tengahing perkembangan jaman ingkang saben dintenipun ewah langkung kathah. Buku punika saged paring pambiyantu dhumateng siswa-siswi kaliyan sopo mawon ingkang badhe ngrewat lan ngudi nguri-uri khazanah budaya Jawi ingkang luhur tumut dinten niki, saenggo mugi budaya Jawi punika mboten ilang ngoten mawon amargi sampun mboten wonten tiyang ingkang ngudi lan ngrewat malih.

· Unggah-ungguh

· Bebasan

· Paribasan

· Sengkalan

· Pepindhan

· Salokan

· Parikan

· Cangkriman

· Wangsalan

· Wayang

· Puisi Jawa

· Hanacaraka

· Ensiklopedi Jawa

· Kawruh Liya-liya

· Tanggap Wacana

· Babagan Layang

  1. Buku ini adalah rangkuman khazanah bahasa Jawa yang bisa dibawa sebagai pegangan anak-anak mulai dari tingkat sekolah SD, SMP, SMA, hingga kalangan umum.
  2. Buku ini memuat materi-materi seperti unggah-ungguh, bebasan, paribasan, sengkalan, pepindhan, salokan, parikan, cangkriman, dan materi lain yang sudah hampir punah seperti aksara jawa dan geguritan Jawa.

Buku ini juga bertujuan untuk melestarikan kebudayaan Jawa seperti wayang dan gamelan supaya kekayaan khazanah budaya ini tidak punah dimakan waktu.


Page created in 5.284807 seconds.